Voor supervisie, leertherapie, opleiding en coaching

Cursussen en Workshops

Vooraankondiging cursus na Corona

Specialistische cursus Individuele psychotherapie Kinder- en Jeugd en systeemtherapie 

Deze nieuwe cursus zal beginnen zodra de Corona-maatregelen fysiek onderwijs weer toelaten. De bedoeling is begin 2021. Hiermee willen we belangstellenden alvast de gelegenheid geven te reageren Als je interesse hebt sturen we een vrijblijvend aanmeldingsformulier naar je toe. Zodra de corona-maatregelen voorbij zijn kun je definitief besluiten of je wilt meedoen.

De cursus is geaccrediteerd bij de NVRG en verdere accreditatie zal worden aangevraagd bij de verschillende specialistische verenigingen FGzPT, NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J), NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) en SKJ.

Het is een specialistische module van 40 uur. Onderdeel van de opleiding tot Systeemtherapeut bij de NVRG, en is als zodanig erkend D20008. De cursus is vooral ook interessant als bij- en nascholing voor degenen die werken met kinder- en jeugd binnen de GGZ, Jeugdzorg en psychiatrie. Daarbij denkend aan systeemtherapeuten, systeemtherapeutisch werkers, psychologen (GZ & K(N)P, orthopedagogen, psychotherapeuten en psychiaters. Er zal onder meer aandacht zijn voor het kind en het gezin, de positionering van de systeemtherapeut en samenwerking met de verschillende disciplines.

Aan het eind van de cursus heeft de cursist kennis­genomen van de actuele en recente ontwikkelingen in de hulpverlening aan kinderen en jeugdigen. En is daarbij op de hoogte van de verschillende behandelmogelijkheden en systemische interventietechnieken. Beschikt over voldoende kennis van de kinder- en jeugdpsychiatrische beelden, gezinssamenstellingen en ontwikkelingen. Is in staat een systemische context te creëren waarin ruimte is voor het doen van systemische interventies en deze te integreren in de psychotherapeutische behandeling van het aangemelde kind. Kan samenwerken met netwerken rond het gezinssysteem en het systeemdenken in de eigen werksetting toepassen. En met andere instellingen rondom het kind en zijn gezin.

Heb je nog vragen of wil je een vrijblijvend aanmeldingsformulier, mail of bel me.

Onderstaand een beknopte versie van de inhoud en verdere details.

 

Specialistische cursus Individuele psychotherapie Kinder- en Jeugd en systeemtherapie 

Na deelname heeft de cursist  kennis­genomen van de actuele en recente ontwikkelingen in de hulpverlening aan kinderen en jeugdigen. En is daarbij op de hoogte van de verschillende behandelmogelijkheden en systemische interventietechnieken. De cursist beschikt over voldoende kennis van de kinder- en jeugdpsychiatrische beelden, gezinssamenstellingen en ontwikkelingen. De cursist is daarnaast in staat een systemische context te creëren waarin ruimte is voor het doen van systemische interventies en deze te integreren in de psychotherapeutische behandeling van het aangemelde kind. De cursist kan samenwerken met netwerken rond het gezinssysteem, inclusief het netwerk van andere instellingen, en het systeemdenken in de eigen werksetting toepassen. En met andere instellingen rondom het kind en zijn gezin.

De cursus heeft een specialistisch karakter waarbij verbreding, verdieping en integratie plaatsvindt van eerdere opgedane kennis uit de basismodules(s). Aan het einde van de cursus kan de cursist vanuit het systeemtheoretisch referentiekader en de verschillende perspectieven, met gezinnen werken waarin het kind of de adolescent centraal staat. De cursist leert hoe individuele hulpvragen van het aangemelde kind worden verbonden met de gezinssituatie. Het biedt een model om de verbinding te maken tussen individuele psychotherapie (vanuit het cliënt-gerichte referentiekader) en het systeemtheoretische referentiekader. Binnen de kinder- en jeugdpsychotherapie hebben spel en verschillende non-verbale technieken een vanzelfsprekende plaats. Hierdoor is de verbinding met de systeemtherapie snel gelegd. Bij uitstek een ingang om pijnlijke thema’s, zoals hechtingsproblemen en pathologie te verminderen.

Voor de cursist zal voldoende gelegenheid zijn om casuïstiek uit de eigen praktijk en context in te brengen. Ervaringsgerichte oefeningen, rollenspel en videofeedback vormen een vast onderdeel van de cursus. Er wordt literatuur behandeld o.a. uit het Handboek Systeemtherapie en actuele artikelen rondom de verschillende thema’s.  De geschatte (extra) studietijd bedraagt drie uur per bijeenkomst. Naast de verplichte literatuur worden actuele ontwikkelingen in het werkveld nauw gevolgd zoals vakliteratuur, congressen, media e.d.

De cursus omvat 40 uren verdeeld over zes bijeenkomsten op zaterdagen, beginnend in 2021. De docenten zijn Marianne Marissink, Mariëtte Robbe en Henriëtte van der Zee.

De kosten bedragen € 1575,- incl. cursusmateriaal.

De cursus is geaccrediteerd door de NVRG. Net als in voorgaande jaren zal er, indien gewenst ook erkenning accreditatie worden aangevraagd bij de: FGzPT, het NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog K&J / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)en de SKJ.

De cursus wordt gegeven in Praktijk van Roozendaal, Bredaseweg 59A in Terheijden (vlakbij Breda). Er is voldoende parkeergelegenheid.

Verdere informatie over de indeling en thema’s per sessie bij:

Marianne Marissink

tel. +31611322720

E-mail: info@marissinkpraktijk.nl