Voor supervisie, leertherapie, opleiding en coaching

Cursussen en Workshops

Specialistische cursus Individuele Psychotherapie Kinder- en jeugd  & Systeemtherapie

De cursus wordt als specialistisch gekarakteriseerd waarbij verbreding, verdieping en integratie plaatsvindt van eerdere opgedane kennis uit de basismodules(s).

Aan het einde van de cursus kan de cursist vanuit het systeemtheoretisch referentiekader, en de verschillende perspectieven, met gezinnen werken waarin het kind of de adolescent centraal staat. De cursist leert hoe individuele hulpvragen van het aangemelde kind worden verbonden met de gezinssituatie. Het biedt een model om de verbinding te maken tussen individuele psychotherapie (vanuit het cliëntgerichte referentiekader) en het systeemtheoretische referentiekader. De cursist is aan het eind van de cursus in staat een systemische context te creëren waarin ruimte is voor het doen van systemische interventies en deze te integreren in de psychotherapeutische behandeling van het aangemelde kind. Binnen de kinder- en jeugdpsychotherapie hebben spel en verschillende non-verbale technieken een vanzelfsprekende plaats. Hierdoor is de verbinding met de systeemtherapie snel gelegd. Bij uitstek een ingang om pijnlijke thema’s, zoals hechtingsproblemen en pathologie te verminderen. De cursist kan samenwerken met netwerken rond het gezinssysteem en het systeemdenken in de eigen werksetting toepassen.

De cursist wordt meer dan voldoende in de gelegenheid gesteld om de eigen praktijk en context in te brengen. Ervaringsgerichte oefeningen, rollenspel en videofeedback zijn een vast onderdeel.

In de cursus wordt literatuur behandeld o.a. uit het Handboek Systeemtherapie en actuele artikelen rond betreffende thema’s.  De geschatte (extra) studietijd bedraagt drie uur per bijeenkomst. Naast de verplichte literatuur worden actuele ontwikkelingen in het werkveld nauw gevolgd zoals vakliteratuur, congressen, media e.d.

Voor toelating tot deelname heeft de systeemtherapeut i.o. een basismodule (60 uur) en het vervolgdeel (60 uur) gevolgd bij een door de NVRG erkend opleidingsinstituut. Verder beschikt de cursist over voldoende theoretische kennis en praktische vaardigheden conform het Opleidingsreglement van de NVRG. Daarnaast is de cursus ook geschikt als bij- en nascholing.

De cursus omvat 40 uren verdeeld over zes bijeenkomsten op zaterdagen, beginnend in oktober. Er zijn vier sessie in 2020 en twee in 2021.

Erkenning en accreditatie is aangevraagd bij NVRG, FGzPT en voor het NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG).

Locatie: Praktijk van Roozendaal, Bredaseweg 591 in Terheijden, met voldoende parkeergelegenheid.

Deelname: € 1575,- incl. cursusmateriaal.

Verdere informatie over de indeling en thema’s per sessie telefonisch of per mail.