VOOR PSYCHOLOGIE EN PSYCHOTHERAPIE

Home

Marianne Marissink gaat per 1 juli 2018 met pensioen. Zij zal vanaf deze datum geen cliënt(systemen) meer behandelen. Zij gaat zich dan  richten op het geven van supervisie, leertherapie en coaching voor verschillende opleidingen (voor details zie Opleiding). De praktijk wordt voorgezet door Leonie van Roozendaal als praktijkhouder (voor details zie De praktijk/collega’s). Samen met Sofie Talboom die al gedurende acht jaar cliënten in deze praktijk behandelt (voor details zie De praktijk/collega’s). Wanneer na juli a.s. een nieuwe passende locatie is gevonden wordt de praktijk versterkt met een resp. twee collega’s. Dit nieuwe team streeft naar voortzetting van de visie, sfeer en persoonlijke benadering. Daardoor blijft er voor verwijzers een professioneel behandelaanbod basis- en specialistische GGZ voor kinder- en jeugd en volwassenen. Voorlopig kunnen cliënten zich via deze website blijven aanmelden. Verder nieuws volgt.

Er worden kinderen, adolescenten, gezinnen en individuele volwassenen behandeld.
In de loop van de jaren zijn de activiteiten uitgebreid met supervisie, leertherapie en het geven van bij- en nascholingscursussen. Ook de collega’s hebben zich verder geprofessionaliseerd. Zij staan altijd open voor nieuwe ontwikkelingen en zijn geregistreerd in het BIG-register (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Onveranderd in de praktijk is de visie dat de cliënt en het gezinssysteem centraal staan. Er zijn contracten met alle zorgverzekeraars zodat vergoeding van de behandeling gegarandeerd is.

De praktijk heeft na visitatie door de NVVP het predicaat cum laude gekregen. Marianne Marissink en haar collega’s beschikken over een goedgekeurd Kwaliteitsstatuut zoals door het Zorginstituut Nederland is voorgeschreven.

Regelmatige verwijzers zijn huisartsen, psychiaters, Bureau Jeugdzorg, Centrum voor Jeugd en Gezin, GGZ-Jeugd Breda, schoolartsen, kinderartsen, schooldecanen, Revalidatiecentrum en het Amphia Ziekenhuis.

De wachtlijst voor Basis GGZ en Specialistische GGZ is 14 tot 16 weken na aanmelding.  Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart.